You are currently viewing Betal- och valutatips för resmålet

Betal- och valutatips för resmålet

Vilken valuta är det som gäller i landet? Är det kort eller kontanter som gäller, eller både och? Och hur är prisläget i landet? Här hittar du alltså tips kopplat till valuta och betalningar för ditt resmål.

Lämna ett svar